Email Marketing za affiliate marketare Zbog više načuna pasivne zarade, affiliate marketing ima najveći potencijal za stvaranje prihoda. Ali ako želite da ostvarite održiv prihod, treba da vaša ciljna publika…