Kratak kurs internet marketinga – Oglasavanje na Internetu

Kratak kurs internet marketinga – Oglasavanje na Internetu

Polazna tačka pokretanja aktivnosti nakon izrade i optimizacije web sajta je budžetiranje marketinških kampanja. Usled povećanja konkurencije i želje za održavanjem ili povećanjem udela na tržištu, poslovni subjekti moraju izdvajati…