Kratak kurs internet marketinga – Baneri i Mailing lista

Baner predstavlja vid oglasa na web sajtu i koristi se kao reklama koja vodi na sajt…