Kratak kurs internet marketinga – Viralni marketing

Kratak kurs internet marketinga – Viralni marketing

Viralni marketing se definiše kao marketing "od usta do usta". Glavni prenosioci poruke su zadovoljni klijenti vašeg proizvoda ili usluge. Ovaj vid Internet marketinga možete realizovati preko elektronske pošte, statusa…