add_action('admin_init', function () { // Redirect any user trying to access comments page global $pagenow; if ($pagenow === 'edit-comments.php') { wp_safe_redirect(admin_url()); exit; }// Remove comments metabox from dashboard remove_meta_box('dashboard_recent_comments', 'dashboard', 'normal');// Disable support for comments and trackbacks in post types foreach (get_post_types() as $post_type) { if (post_type_supports($post_type, 'comments')) { remove_post_type_support($post_type, 'comments'); remove_post_type_support($post_type, 'trackbacks'); } } });// Close comments on the front-end add_filter('comments_open', '__return_false', 20, 2); add_filter('pings_open', '__return_false', 20, 2);// Hide existing comments add_filter('comments_array', '__return_empty_array', 10, 2);// Remove comments page in menu add_action('admin_menu', function () { remove_menu_page('edit-comments.php'); });// Remove comments links from admin bar add_action('init', function () { if (is_admin_bar_showing()) { remove_action('admin_bar_menu', 'wp_admin_bar_comments_menu', 60); } });
Šta su safelist?

Safelist marketing DETALJNO

Ažurirano 2021. Bez web saobraćaja, iako Vam je na raspolaganju najbolji mogući proizvod, nećete ostvariti prodaju ako niko ne vidi vašu saobraćaja na vašoj web lokaciji je presudno, i više…
Viral List Builder

List Adventure (ažurirano 2020)

- najbolje rangiran Viral List Builder je najbolje rangiran Viral List Builder sa preko 15 000 aktivnih članova.  Pridružite se ListAdventure i pošaljite e-poštu do 1500 članova svake sedmice besplatno!…
The Ultimate Cooperative

Šta je safelist? (ažurirano 2020.)

Besplatno oglašavanje putem e-pošte Safelist je web sajt, prvenstveno lista e-pošte zasnovana na članstvu na kojoj se članovi međusobno prijavljuju i promovišu svoje proizvode. Mnogi internet trgovci koriste sigurne liste…