Coinbase-digitalni novčanik

Mnogi koji rade ili počinju da rade internet marketing, susreću se sa pojedinim oblicima i skraćenicama (EPC, CR, CPC, PPC, RPM, PPV, PPI, CPM, Impression, Affiliate Link…) koje uglavnom ne razumeju.

Želim da vam pomognem da bolje razumete fraze i neke skraćenice u marketingu koje ćete često sretati.

Rečnik pojmova u Internet marketingu
Rečnik pojmova u Internet marketingu

U nastavku ćete moći da vidite značenja nekih akronima, uglavnom iz sfere marketinga. Ovaj post objašnjava definicije i terminologiju na jednostavnom, razumljivom jeziku.

Personalizovani link kojim se spajaju posrednik i proizvod zove se affiliate link. Affiliate link možemo poistovetiti sa telefonskim brojem. Ukoliko svaki radnik u kompaniji ima svoj lokal ili svoju ekstenziju telefonskog broja (svoj link) koji daje potencijalnim mušterijama. Kada mušterija traži određeni lokal (link) lako je shvatiti posredstvom kojeg radnika je potencijalna mušterija saznala za proizvod kompanije.

Affiliate link je poseban link koji povezuje prodavca i partnera u affiliate programu. Kada posetioc sajta klikne na affiliate link i kupi proizvod ili uslugu, partner dobija proviziju od prodavca za taj prodani proizvod ili uslugu. Affiliate programi su popularni na internetu i koriste se za promociju proizvoda i usluga putem partnera koji imaju velik broj pratioca ili čitaoca na svojim sajtovima, blogovima ili društvenim mrežama.

Ad Rank

Označava način na koji Google izračunava rangiranje oglasa. Ad Rank predstavlja poziciju oglasa na Google pretraživaču, koja se određuje na osnovu relevantnosti oglasa za ključne reči, kvaliteta landing stranice i visine ponude za klik. Ad Rank se koristi u Google Ads platformi i utiče na to koji će se oglasi prikazivati i na kojoj poziciji u odnosu na druge oglase. Što je Ad Rank veći, to će se oglas prikazivati na boljoj poziciji i imati bolju vidljivost.

Ad Extensions

Dodaci na tekstu koje ste napisali. To mogu da budu informacije na koje je moguće kliknuti kao što su adresa, broj telefona, interni linkovi… itd. Na ovaj način se korisniku pruža mogućnost da sazna više o vama i vašoj ponud. Google izuzetno ceni dobro korišćenje ovih ekstenzija oglasa.

Clicks

Označava broj klikova na affiliate link.

Kada posetilac poseti sajt i klikne na affiliate link, u internet browser (Mozilla, Chrome) smesti se kolačić (cookie) koji prodavcu identifikuje da je stigao preko tog sajta.

Trajanje kolačića na različitim sajtovima je različito, od svega 24 sata, do čak 30 dana.

To znači da će, ukoliko se korisnik kroz 20 dana posle posete sajta ipak odluči za kupovinu, i dalje računati provizija onom vlasniku sajta sa koga je korisnik preuzeo kolačić.

B2B (skraćenica od business-to-business)

U internet marketingu, B2B (skraćenica od business-to-business) odnosi se na razmenu informacija, proizvoda ili usluga između kompanija.

B2B (skraćenica od business-to-business) predstavlja model poslovanja u kojem jedna firma prodaje proizvode ili usluge drugoj firmi, umesto direktnoj prodaji krajnjim korisnicima. Ovaj model se često koristi u industrijskim i poslovnim sektorima, gde se proizvodi i usluge prodaju drugim firmama koje ih koriste za sopstvene potrebe ili ih dalje prodaju drugim firmama ili krajnjim korisnicima. B2B poslovanje uključuje razmenu proizvoda, usluga i informacija između dve ili više firmi, a često se koristi i u poslovnim partnerstvima i saradnjama. B2B poslovanje se razlikuje od B2C (business-to-consumer) modela poslovanja, u kojem se proizvodi i usluge direktno prodaju krajnjim korisnicima.

Šta je B2C (business-to-consumer)?

B2C (business-to-consumer) predstavlja model poslovanja u kojem jedna firma prodaje proizvode ili usluge direktno krajnjim korisnicima. Ovaj model se često koristi u maloprodajnom sektoru, gde se proizvodi i usluge prodaju krajnjim korisnicima preko različitih kanala, kao što su prodavnice, online prodavnice, mobilne aplikacije i dr. B2C poslovanje uključuje razmenu proizvoda, usluga i informacija između firme i krajnjeg korisnika, a fokus je na zadovoljavanju potreba krajnjeg korisnika i stvaranju dugoročnih odnosa sa njima. B2C poslovanje se razlikuje od B2B (business-to-business) modela poslovanja, u kojem se proizvodi i usluge prodaju drugim firmama, umesto direktnoj prodaji krajnjim korisnicima.

Dugme Call-to-action (CTA)

To je dugme postavljeno na sajtu koje podstiče posetioce da urade akciju koja se promoviše, kao što su poziv, prijavljivanje, registracija itd. Dugme Call-to-action (CTA) je obično dugme ili link koji se nalazi na web stranici, oglasu ili drugom marketinškom materijalu, a ima za cilj da privuče korisnika da izvrši određenu akciju, kao što su kupovina proizvoda, prijava na newsletter, preuzimanje besplatnog sadržaja ili kontaktiranje prodavca. CTA dugme treba da bude jasno i privlačno, sa kratkim i preciznim tekstom koji jasno govori korisniku šta će se dogoditi kada klikne na dugme. Dobar CTA može biti ključan za povećanje konverzija i prodaje na web stranici ili u drugim marketinškim kampanjama.

Konverzija

U online marketingu, prodaja se obično smatra konverzijom. Kada ostvarite konverziju, to znači da ste uspeli da pretvorite posetioce sajta u korisnike koji plaćaju. U zavisnosti od web sajta, različite akcije se takođe mogu smatrati konverzijom, kao što je prijavljivanje za newsletter, preuzimanje datoteke…

CPM – cost per mile

CPM predstavlja cenu za hiljadu pojavljivanja. Jedan od planova za oglašavanje, gde plaćate cenu za hiljadu prikaza. CPM model je povoljniji kada imate posla s web lokacijama s velikim prometom, jer računate na činjenicu da će određeni broj ljudi od hiljadu, kliknuti na vaš oglas. Na pravoj web lokaciji sa stalnim protokom ciljanog prometa, CPM model može biti prilično efikasan.

CPA (CPL, PPA, PPL)

Cena po akciji ili Cost Per Action. Izraz označava cenu za koju će navesti posetioca sajta da izvrši željenu akciju. Na primer, željena akcija može biti prodaja proizvoda ili skupljanje kontakt podataka pojedinaca (email, adresa itd.).

Ređe se koriste izrazi CPL (Cost per Lead), PPA (Pay per Action) ili PPL (Pay Per Lead), a koji u principu znače isto što i CPA.

CR ili Conversion Rate

Označava broj konverzija u procentima. CR je rezultat podele broja ljudi koji su kliknuli na affiliate link i broja ljudi koji su nakon klika na link izvršili željenu akciju.

Rezultat se izražava u procentima.

Ukoliko je cilj da dobijete email adresu posetioca sajta a sajt poseti 100 ljudi, od kojih njih 5 ostavi email adresu (uglavnom u zamenu za nešto, poput besplatnog izveštaja), CR će biti 100 podeljeno sa 5, ili 5%.

EPC ili Earnings Per Click (zarada po kliku)

Ovo je prosek zarade po svakom kliku na affiliate link. Na primer, ukoliko se prodaje proizvod čijom prodajom ćemo zaraditi 20$, a proizvod se proda posle svakih 100 klikova, EPC će biti 0.2$. To znači da svaki klik, u proseku, vredi tih 0.2$.

Računa se tako što se zarada podeli sa brojem klikova.

Ova metrika je bitna iz razloga što je na osnovu nje lako zaključiti koji proizvod najbolje prolazi na tržištu koje koristimo. Na primer, neki proizvod će dobro da se prodaje reklamom preko Google AdWords, dok će neki drugi imati bolji EPC reklamom na Facebook Ads platformi.

Drugi razlog zašto je EPC bitna metrika jeste zato što je moguće izračunati da li se uopšte isplati reklamirati proizvod. Ukoliko se za svaki klik na AdWords troši 0.5$, a zarada je 0.2$ po kliku, jasno je da je kampanja na gubitku i da je treba ozbiljno korigovati ili obustaviti.

CPC, PPC Cost Per Click ili Pay Per Click (cena po kliku, plaćanje po kliku)

Ovo je model plaćanja oglašavanja kod koga oglašivač plaća svaki put kada posetilac klikne na tekstualni link, baner ili drugi vid oglasa preko internet stranice trećeg lica. Oglašivači postavljaju oglase na stranice sa rezultatima pretrage u pretraživačima ali plaćaju samo kada posetilac stvarno klikne na oglas. Primer može biti oglašavanje na Facebook ili Google AdWords platformama.

Izraz PPC uglavnom se koristi za označavanje ovog modela oglašavanja, dok izraz CPC označava cenu koju plaćamo (po kliku) koristeći ovaj model oglašavanja.

Email marketing

Email marketing je vrsta internet marketinga u kojoj se proces promovisanja sajta sprovodi putem e-mail kampanje.

Email marketing je marketinška strategija koja koristi elektronsku poštu (email) za slanje promotivnih poruka, novosti, obaveštenja o proizvodima i uslugama i druge relevantne informacije ciljanoj publici. Ova marketinška strategija se koristi kako bi se održao kontakt sa postojećim kupcima, privukli novi kupci i povećala prodaja proizvoda ili usluga. Email marketing se može koristiti za slanje personaliziranih poruka, segmentiranje publike prema njihovim interesima i ponašanju, merenje produktivnosti kampanja putem analize otvorenih poruka, klikova na linkove i konverzija.

Impression

Impression označava koliko puta je viđen oglas

Ključna reč (Keyword)

Ključna reč je reč ili fraza koja se koristi za opisivanje sadržaja web stranice. Ključne reči se koriste u različitim vrstama internet marketinga, kao što su SEO, plaćeno oglašavanje itd.

Odredišna stranica (Landing page)

Odredišna stranica (Landing page) je stranica koja se pojavljuje nakon što je korisnik kliknuo na vezu u rezultatu pretrage, oglas pretrage, link objavljen na društvenim medijima, link uključen u kampanju e-pošte, itd.

Meta tag

To je sistem kodiranja koji se koristi u HTML-u za označavanje sadržaja web stranice kako bi se omogućilo da pretraživači razumeju podatke. Meta tagovi daju meta podatke o HTML dokumentu.

On-page SEO

On-page SEO je skup tehnika koje treba da primenite na web stranici da bi se poboljšalo njeno rangiranje na Googlu. U to spade kvalitetan naslov, podnaslov i opis, relevantne ključne reči, struktura linkova, optimizacija slika, brže učitavanje stranice, email marketing itd.

Off-page SEO

Off-page SEO predstavlja optimizaciju “van stranice/sajta”. To su tehnike koje primenjujete van vašeg sajta da bi ste poboljšali rangiranje na Googu. Najčešće je u pitanju izgradnja spoljnih linkova ali i promocija na društvenim mrežama. Komunikacija sa urednicima portala, pisanje gostujućih postova pomoći će vam da poboljšate SEO.

SEM – Search engine marketing

SEM – Search engine marketing je vrsta internet marketinga gde se sajt promoviše kroz pretraživače, koristeći i neplaćene (SEO) i plaćene (PPC) metode.

SERP

SERP označava stranicu sa rezultatima pretrage, a to je stranica koja se prikazuje korisnicima nakon što upišu upit za pretraživanje u pretraživač. Stranica sa rezultatima prikazuje rezultate koji se odnose na upit, uključujući i sponzorirane (plaćene) rezultate, kao i organske rezultate.

URL

URL – Uniform Resource Locator odnosi se na lokaciju datoteke na internetu. To je adresa sajta, koju unosite u pretraživač kako biste pronašli određenu web lokaciju.

https://i0.wp.com/zarada.nanetu.rs/blog/wp-content/uploads/2021/06/recnik-pojmova.png?fit=600%2C300&ssl=1https://i0.wp.com/zarada.nanetu.rs/blog/wp-content/uploads/2021/06/recnik-pojmova.png?fit=128%2C85&ssl=1Zarada na NetuInternet marketingCPA,CPC,Dugme Call-to-action (CTA),Earnings Per Click (zarada po kliku),Email Marketing,Ključna reč (Keyword),meta tag,Odredišna stranica (Landing page),Off-page SEO,On-page SEO,Rečnik pojmova u Internet marketingu,Search Engine Marketing,SERP,Šta je to Affiliate Link?,sta znaci
Mnogi koji rade ili počinju da rade internet marketing, susreću se sa pojedinim oblicima i skraćenicama (EPC, CR, CPC, PPC, RPM, PPV, PPI, CPM, Impression, Affiliate Link...) koje uglavnom ne razumeju.Želim da vam pomognem da bolje razumete fraze i neke skraćenice u marketingu koje ćete često sretati.Rečnik pojmova u Internet...