Kratak kurs internet marketinga – Oglasavanje na Internetu

Polazna tačka pokretanja aktivnosti nakon izrade i optimizacije web sajta je budžetiranje marketinških kampanja. Usled povećanja konkurencije i želje za održavanjem ili povećanjem udela na tržištu, poslovni subjekti moraju izdvajati fiksne sume novca za realizovanje svojh marketinških aktivnosti na Internetu na mesečnom nivou. Minimalni preporučeni budžet u ovom trenutku iznosi 100 EUR. Kao i kod tradicionalnih medija, ulaganje u oglašavanje na Internetu treba shvatiti kao investiciju koja će se višestruko vratiti, a ne kao trošak.

Targetiranje ciljne grupe

internet marketing

Nakon budžetiranja kampanja, sledi proces odredjivanja ciljne grupe. Ciljani marketing sa nižim budžetom je često daleko efikasniji od obraćanja širokoj a neselektivnoj populaciji. Svaka kampanja mora imati jasno definisanu poruku, kao i grupu kome je ista upućena.

SWOT analiza

Permanentno pozicioniranje i diferenciranje preduzeća, sagledavanje snaga, nedostataka, opasnosti i mogućnosti kao i praćenje savremenih trendova u cilju povećanja prihoda i smanjenja troškova, odnosno povećanja profita je kluč uspeha poslovanja preduzeća.

One thought on “Kratak kurs internet marketinga – Oglasavanje na Internetu

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *